Operative and non-operative management of children with abdominal gunshot injuries [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2018; 24(1): 61-65 | DOI: 10.5505/tjtes.2017.15359  

Operative and non-operative management of children with abdominal gunshot injuries

Mehmet Serif Arslan1, Hikmet Zeytun1, Serkan Arslan1, Erol Basuguy1, Mehmet Hanifi Okur1, Bahattin Aydogdu1, Cemil Goya2, Ibrahim Uygun1, Selcuk Otcu1
1Department of Pediatric Surgery, Dicle University Faculty of Medicine, Diyarbakır-Turkey
2Department of Radiology, Dicle University Faculty of Medicine, Diyarbakır-Turkey

BACKGROUND: Non-operative management (NOM) is a standard treatment method for solid organ injuries worldwide. There is no consensus on the management of gunshot wounds (GSW) because of the higher frequency of hollow viscus injuries (HVI) and the unpredictable depth of tissue damage produced by kinetic energy transfer during retardation of the bullet. Here we aimed to re-evaluate indications for surgery and NOM based on our pediatric patients with abdominal GSW.
METHODS: We performed a retrospective analysis of patients evaluated and treated for abdominal GSW at University of Dicle between January 2010 and October 2016. Patients with hemodynamic instability, signs of peritonitis on serial abdominal examination, and free air in the abdomen underwent laparotomy; these were included in group I (n=17). Patients managed non-operatively were included in group II (n=13).
RESULTS: Our statistical analysis showed significantly lower Hb levels and systolic blood pressure levels (p<0.001) and higher pulse rate, higher mean injury severity score, and longer length of stay at intensive care unit in patients in group I than in those in group II (p<0.001). We further detected colon perforation (n=10) and small bowel perforation (n=7) in patients in group I; liver laceration (n=4), splenic injury (n=1), and renal injury (n=3) but no solid organ injury or HVI (n=5) were detected in patients in group II.
CONCLUSION: The major drawback of NOM is the difficulty in diagnosing HVI in abdominal GSW, which may delay treatment. We suggest that patients with solid organ damage who are hemodynamically stable and exhibit no signs of peritonitis upon serial abdominal exam may be treated with NOM.

Keywords: Children, gunshot injuries; hollow viscus injuries; non-operative management.


Batın ateşli silah yaralanması olan çocuklarda cerrahi ve cerrahi olmayan yaklaşımımız

Mehmet Serif Arslan1, Hikmet Zeytun1, Serkan Arslan1, Erol Basuguy1, Mehmet Hanifi Okur1, Bahattin Aydogdu1, Cemil Goya2, Ibrahim Uygun1, Selcuk Otcu1
1Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Diyarbakır
2Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Diyarbakır

AMAÇ: Solid organ yaralanmalarında, bütün dünyada standart tedavi yöntemi “nonoperative management”dır (NOM). Kurşun, trakt boyunca yaydığı yüksek enerjiden dolayı oluşturmuş olduğu doku hasarının derinliği öngörülememekte ve içi boş ogan (İBO) yaralanma sıklığı yüksek olduğundan ateşli silah yaralanması (ASY) ile ilgili bir konsensüs bulunmamaktadır. Bu çalışmada, karın bölgesinde ASY olan hastaların cerrahi ve NOM kriterlerini ortaya koymayı amaçladık.
GEREÇ VE YÖNTEM: Ocak 2010–Nisan 2016 tarihleri arasında karnında ASY olan hastalar geriye dönük olarak analiz edildi. Hemodinamik instabilitesi olan, seri karın muayenelerinde peritonit bulgusu devam eden, karında serbest havası olan grup 1 (n=17) operasyona alındı. NOM ile tedavi edilen olgular ise grup 2 (n=13) idi.
BULGULAR: Grup 1 ile grup 2’yi karşılaştırdığımızda; grup 1’de hemoglobin (Hb) seviyesi ve sistolik kan basıncı istatistiksel olarak düşük iken (p<0.001), yoğun bakımda kalış süresi ve ortalama yaralanma şiddet skoru (ISS) ise istatistiksel olarak yüksek idi (p<0.001). Ayrıca Grup 1’deki olguların 10’unda kolon perforasyonu, yedisinde ise ince bağırsak perforasyonu saptadık. Grup 2’deki olgularımızın dördünde karaciğer yaralanması, birinde dalak, üçünde ise renal yaralanma var iken, beşinde ise parankimatoz organ yaralanması ve İBO saptamadık.
TARTIŞMA: Karında ASY’lerindeki problem İBO yaralanması tanısındaki zorluklara bağlı olarak tedavinin gecikmesidir. Hemodinamik olarak stabil ve seri karın muayenelerinde peritonit bulgusu olmayan parankimatoz organ yaralanmaları NOM olarak tedavi edilebilinir.

Anahtar Kelimeler: Ateşli silah yaralanması, çocuklar; içi boş organ yaralanması; non-operatif takip.


Mehmet Serif Arslan, Hikmet Zeytun, Serkan Arslan, Erol Basuguy, Mehmet Hanifi Okur, Bahattin Aydogdu, Cemil Goya, Ibrahim Uygun, Selcuk Otcu. Operative and non-operative management of children with abdominal gunshot injuries. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2018; 24(1): 61-65

Corresponding Author: Mehmet Serif Arslan, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale