Efficacy of stomach-partitioning on gastric emptying in patients undergoing palliative gastrojejunostomy for malign gastric outlet obstruction [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. Ahead of Print: UTD-14668 | DOI: 10.14744/tjtes.2020.14668  

Efficacy of stomach-partitioning on gastric emptying in patients undergoing palliative gastrojejunostomy for malign gastric outlet obstruction

Reyyan YILDIRIM1, Bahar CANDAS2, Arif Arif USTA1, Serdar TURKYILMAZ1, Adnan CALIK1, Ali GUNER1
1Karadeniz Technical University, Faculty of Medicine, Department of General Surgery, Trabzon, Turkey
2Karadeniz Technical University, Faculty of Heath Science, Department of Surgical Disease Nursing, Trabzon, Turkey

Background: Palliative efficacy of conventional gastrojejunostomy in palliation of malignant gastric outlet obstruction is debatable. The aim of this paper is to compare the outcomes of conventional gastrojejunostomy and stomach-partitioning gastrojejunostomy and to explore the factors influencing the delayed gastric emptying after surgery in patients with malignant gastric outlet obstruction.
Methods: The study subjects were divided into the following two groups based on whether the stomach was partitioned or not: Conventional gastrojejunostomy and stomach-partitioning gastrojejunostomy. All demographic data; patient characteristics; postoperative outcomes including delayed gastric emptying grade and 30-day complications were collected. Following the comparison of the clinical outcomes, risk factors for delayed gastric emptying were determined by regression models.
Results: Fifty-three patients were included. Of these, 37 patients underwent conventional gastrojejunostomy, whereas 16 patients underwent stomach-partitioning gastrojejunostomy. Patient demographics and baseline characteristics were comparable between groups. Although 10 (27%) patients in the conventional gastrojejunostomy group had delayed gastric emptying grade B-C, no patient in the stomach-partitioning gastrojejunostomy group experienced this condition. There was no difference between the groups in terms of the hospital stay and complications. In multivariate regression analysis, having distant metastasis (OR=0.156, 95%CI 0.034-0.720, p=0.017) and stomach-partitioning (OR=0.127, 95%CI 0.025-0.653, p=0.014) were found as independent factors for the delayed gastric emptying
Conclusions: In patients with malignant gastric outlet obstruction, compared with conventional gastrojejunostomy, stomach-partitioning may provide favorable clinical outcomes by improving gastric emptying.

Keywords: Gastric outlet obstruction, stomach-partitioning gastrojejunostomy, delayed gastric emptying


Malign mide çıkış obstrüksiyonu nedeniyle palyatif gastrojejunostomi uygulanan hastalarda mide bölücü cerrahinin mide boşalmasına etkisi

Reyyan YILDIRIM1, Bahar CANDAS2, Arif Arif USTA1, Serdar TURKYILMAZ1, Adnan CALIK1, Ali GUNER1
1Karadeniz Teknik Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Trabzon, Türkiye
2Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Fakültesi, Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği Anabilim Dalı, Trabzon, Türkiye

Amaç: Malign mide çıkış obstrüksiyonu palyatif tedavisinde konvansiyonel gastrojejunostominin palyatif etkinliği tartışmalıdır. Bu çalışmanın amacı konvansiyonel gastrojejunostomi ile mide bölücü gastrojejunostominin sonuçlarını karşılaştırmak ve malign mide çıkış obstrüksiyonu olan hastalarda cerrahi sonrası gecikmiş mide boşalmasını etkileyen faktörleri araştırmaktır.
Gereç ve yöntem: Çalışma grubu midenin bölünüp bölünmeme durumuna göre konvansiyonel gastrojejunostomi ve mide bölücü gastrojejunostomi olarak iki gruba ayrıldı. Tüm demografik veriler; hasta özellikleri ve gecikmiş mide boşalma derecesi ile 30 günlük komplikasyonları içeren postoperatif sonuçlar toplandı. Klinik sonuçların karşılaştırılmasının ardından, gecikmiş mide boşalması için risk faktörleri regresyon modelleri kullanılarak belirlendi.
Bulgular: 53 hasta çalışmaya dahil edildi. 37 hastaya konvansiyonel gastrojejunostomi, 16 hastaya ise mide bölücü gastrojejunostomi uygulandı. Hastaların demografik ve temel özellikleri gruplar arasında benzerdi. Konvansiyonel gastrojejunostomi grubunda 10 (% 27) hastada grade B-C gecikmiş mide boşalması mevcut iken, mide bölücü gastrojejunostomi grubunda hiçbir hastada bu durum gözlenmedi. Gruplar arasında hastanede yatış süresi ve komplikasyonlar açısından fark yoktu. Çok değişkenli regresyon analizinde uzak metastaz varlığı (OR = 0.156,% 95 CI 0.034-0.720, p = 0.017) ve mide bölünmesi (OR = 0.127,% 95 CI 0.025-0.653, p = 0.014) gecikmiş mide boşalması için bağımsız faktörler olarak bulundu.
Sonuç: Malign mide çıkış obstrüksiyonu olan hastalarda, mide bölücü gastrojejunostomi konvansiyonel gastrojejunostomi ile karşılaştırıldığında, mide boşalmasını iyileştirerek olumlu klinik sonuçlar sağlayabilir.

Anahtar Kelimeler: Mide çıkış obstrüksiyonu, mide bölücü gastrojejunostomi, gecikmiş mide boşalması
Corresponding Author: Ali GUNER, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale