Should appendectomy be performed in Amyand’s hernia?: two case reports [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2013; 19(5): 488-490 | DOI: 10.5505/tjtes.2013.14306  

Should appendectomy be performed in Amyand’s hernia?: two case reports

Emine Burcu Çığşar, Çetin Ali Karadağ, Nihat Sever, Ali İhsan Dokucu
Department Of Pediatric Surgery, Şişli Etfal Education And Research Hospital, İstanbul, Turkey

The presence of appendix vermiformis in an inguinal hernia sac is called Amyand’s hernia. The disease is named after Claudius Amyand, who performed the first documented and successful appendectomy during a hernioplasty in 1975. Finding an appendix within an inguinal hernia is reported at a rate of 0.51%-1% in the adult population, whereas there is no reported frequency of Amyand’s hernia in children due to its rare occurrence. Here, we report two cases of Amyand’s hernia. The first is a newborn, diagnosed with strangulated Amyand’s hernia by preoperative ultrasound examination of the groin. In this case, the appendix had compromised blood supply, so we performed appendectomy during the hernioplasty. The second patient was diagnosed with Amyand’s hernia during elective hernioplasty. In this case, the appendix had no evidence of circulatory or inflammatory disorders, so we performed simple hernioplasty and left the appendix in the abdominal cavity. In Amyand’s hernia, there are no standards in approaching the appendix. Appendectomy is not a necessity unless there are circulatory or inflammatory injuries.

Keywords: Amyand’s hernia, pediatric, strangulated inguinal hernia, acute appendicitis.


Amyand fıtığında apendektomi yapılmalı mıdır? İki olgu sunumu

Emine Burcu Çığşar, Çetin Ali Karadağ, Nihat Sever, Ali İhsan Dokucu
Şişli Etfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği, İstanbul

Fıtık kesesi içerisinde apendiks vermiformis bulunması Amyand hernisi olarak adlandırılır. Hastalık ismini İlk kez 1735 yılında tanımlayan Claudius Amyand’dan almıştır. Yetişkinlerde görülme sıklığı %0.51-%1 olarak bildirilmiş olmasına rağmen çocuk hasta grubunda olgu azlığı nedeniyle, bildirilmiş bir oran bulunmamaktadır. Bu yazıda ameliyat edilen iki Amyand hernili olgu sunuldu. Birinci olgu yenidoğan döneminde ultrasonografi ile strangüle Amyand hernisi tanısı konularak ameliyat edildi. İkinci olgu, kasık fıtığı tanısı ile elektif şartlarda ameliyat edilirken ameliyat sırasında tanı alan hastaydı. Birinci olguda apendiksin dolaşımının bozulmuş olduğu görülerek fıtık onarımına ek olarak apendektomi yapıldı. İkinci olguda salim bulunan apendiks alınmadı. Amyand hernisinde apendikse yapılacak işlem ile ilgili standart bir yaklaşım yoktur. Apendikste dolaşım bozukluğu gibi komplikasyonların görüldüğü olgular dışında apendektomi yapılması zorunlu değildir.

Anahtar Kelimeler: Amyand fıtığı, apendektomi, çocuk, boğulmuş kasık fıtığı.


Emine Burcu Çığşar, Çetin Ali Karadağ, Nihat Sever, Ali İhsan Dokucu. Should appendectomy be performed in Amyand’s hernia?: two case reports. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2013; 19(5): 488-490

Corresponding Author: Çetin Ali Karadağ, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale