Repairing peripheral nerve defects by vein grafts filled with adipose tissue derived stromal vascular fraction: an experimental study in rats [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2016; 22(1): 7-11 | DOI: 10.5505/tjtes.2015.12612  

Repairing peripheral nerve defects by vein grafts filled with adipose tissue derived stromal vascular fraction: an experimental study in rats

Heval Selman Ozkan1, Ozlem Karatas Silistreli2, Bekir Ergur3, Saime İrkoren1
1Adnan Menderes University, Department of plastic surgery, Aydin
2Izmır Ataturk Training Research Hospital, Department of plastic surgery,Izmır
3Dokuz Eylul University, Department of Embriology and Histology, Izmır

Objectives: There are many studies in the literature combining vein grafts with cell cultures, muscle, tendon, nerve tissues but none of them could replaced isolated nerve grafts for nerve repair in clinical settings. There are studies in the literature indicating that adipose tissue derived stromal vascular fraction(SVF) enhances peripheral nerve healing. Considering these facts we performed an experimental study in rats based on combining SVF with vein grafts for peripheral nerve defect repairs.
Methods: We studied with 30 rats and produced 3 groups. In the first stage 8 mm nerve defect was created in tibial nerve of each rat. In group 1 defect was reconstructed with nerve graft, in group 2 defect was reconstructed with vein graft and in group 3 defect was reconstructed with vein graft filled with SVF solution. After 3 months, second surgical stage was performed and nerve biopsies were take. Tissue samples were observed histopathologically.
Results: Statistically there were no meaningful differance between nerve grafts, vein grafts and adipose tissue derived SVF- vein grafts combination groups considering myelin diameter, axonal diameter. Axon count was superior statisticcly in nerve graft and study group when compared empty vein groups.
Conclusion: İn conclusion, our results support usage of stromal vascular fraction-vein graft combination for peripheral nerve defect repairs.

Keywords: stromal vascular fraction, vein graft, nerve defect, adipose tissue


Yağ dokusundan elde edilmiş stromal vasküler fraksiyonla doldurulmuş ven greftleri ile periferik sinir kayıplarının onarımı: Deneysel çalışma

Heval Selman Ozkan1, Ozlem Karatas Silistreli2, Bekir Ergur3, Saime İrkoren1
1Adnan Menderes Üniversitesi Plastik Ve Rekonstruktif Cerrahisi Anabilim Dali
2Izmir Ataturk Egitim Ve Arastırma Hastanesi Plastik Ve Rekonstruktif Cerrahisi Klinigi
3Dokuz Eylül Üniversitesi, Histoloji Embiroloji Anabilim Dalı İzmir

Amaç: Periferik sinir defektlerinin onarımda ven greftleri ile beraber hücre kültürleri kullanımı çalışmaları literatürde bulunmaktadır. Yağ dokusu kaynaklı kök hücrelerin periferik sinir iyileşmesini arttırdığını gösteren çalışmalar literatürde bulunmaktadır. Bu nedenlerle periferik sinir defekti onarımlarında ven grefti ve yağ dokusu kaynaklı kök hücre kombine olarak kullanımı etkilerini değerlendirmek amacı ile sıçanlarda deneysel çalışma uyguladık.
Yöntem ve Gereç: Bunun için yaklaşık 300gr ağırlığında 30 adet Wistar albino cinsi sıçan 3 çalışma grubuna ayrıldı. Birinci cerrahi basamakta tüm hayvanların sağ tibial sinirlerinde yaklaşık 8mm sinir defekti oluşturuldu. Grup 1’de (10 hayvan) otojensinir grefti kullanıldı. Grup 2’de (10 hayvan) içi boş ven grefti ile, Grup 3’de (10 hayvan) ise ven grefti içine yağ dokusu kaynaklı kök hücre doldurularak onarım uygulandı. Bu işlemden 3 ay sonra çalışmanın ikinci cerrahi basamağında hayvanlar sakrifiye edilerek onarım uygulanan sinir bölgesinden biyopsi alındı. Alınan örnekler ışık mikroskopu ile histopatolojik olarak değerlendirildi.
Bulgular: İstatistiksel olarak gruplar arasında myelin ve akson çapı arasında anlamlı farklar yokken, akson sayısı açısından anlamlı farklar mevcuttu.
Sonuç: Sonuçlarımıza göre periferik sinir kayıplarının onarımında SVF ve ven grefti kombinasyonu uygulanabilir bir seçenektir.

Anahtar Kelimeler: stromal vasküler fraksiyon, ven greft, sinir defekti, adipoz doku


Heval Selman Ozkan, Ozlem Karatas Silistreli, Bekir Ergur, Saime İrkoren. Repairing peripheral nerve defects by vein grafts filled with adipose tissue derived stromal vascular fraction: an experimental study in rats. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2016; 22(1): 7-11

Corresponding Author: Saime İrkoren, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale