The protective effect of ClinOleic against post-surgical adhesions [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2014; 20(1): 1-6 | DOI: 10.5505/tjtes.2014.12244  

The protective effect of ClinOleic against post-surgical adhesions

Yuksel Altınel1, Ersoy Taspinar1, Halil Özgüç1, Ersin Öztürk1, Elif Ülker Akyıldız2, Deniz Bagdas3
1Uludag University School Of Medicine, Department Of General Surgery
2Uludag University School Of Medicine, Department Of Pathology
3Uludag University Faculty Of Medicine, Experimental Animals Breeding And Research Center,

BACKGROUND: Although the English-language literature is full of studies about post-surgical adhesions, no definitive method has yet been identified to prevent them. The goal of this study was to investigate the effect of ClinOleic on reducing post-surgical adhesion formation.
METHODS: Surgery was performed on 40 adult female Sprague-Dawley rats that were randomly assigned to receive either intraperitoneal ClinOleic, which was used to mimic chyle (ClinOleic group), soybean oil (soybean oil group), olive oil (olive oil group), or 0.9% NaCl suspension (control group). All rats underwent laparotomy, side-wall and cecal abrasion, and primary closure. On the 30th day following surgery, rats were sacrificed and examined using the Majuzi adhesion classification and histopathological grading scales.
RESULTS: The adhesion and histopathological scores of the ClinOleic group were significantly lower compared to the control group (0.9% NaCl) (p<0.05). A statistically significant decrease in fibrosis was observed in the soybean and olive oil groups when compared to the control group (p<0.05). However, the adhesion grades of the ClinOleic, soybean and olive oil groups were comparable. We did not observe any post-surgical adhesions in the ClinOleic group.
CONCLUSION: The parenteral nutrition solution ClinOleic may be an effective and readily available agent for the prevention of post-surgical adhesions.

Keywords: Abdominal surgery, adhesion prevention; ClinOleic; intra-abdominal adhesions.


Cerrahi sonrası oluşan batın içi yapışıklıklara karşı ClinOleic'in koruyucu etkinliği

Yuksel Altınel1, Ersoy Taspinar1, Halil Özgüç1, Ersin Öztürk1, Elif Ülker Akyıldız2, Deniz Bagdas3
1Uludag Universitesi Tip Fakultesi Genel Cerrahi Abd
2Uludag Universitesi Tip Fakultesi Patolojı Abd
3Uludag Universitesi Tip Fakultesi Deney Hayvanları Arastırma Merkezi

AMAÇ: Karıniçi yapışıklıklar morbiditenin önemli bir sebebi olmaya ve tedavi maliyetinin artmasına neden olmaktadır. Bu çalışmada, abdominal cerrahi sonrasında yapışıklıkları önlemede bir parenteral beslenme ürünü olan ClinOleic’in intraperitoneal kullanımının yapışıklık oluşumuna etkisi araştırıldı.
GEREÇ VE YÖNTEM: Rastgele seçilen 40 yetişkin Sprague-Dawley cinsi sıçana anestezi altında laparatomi yapıldı ve karın yan duvarı ve çekumda abrazyon oluşturuldu. Peritoneal boşluğa grup 1’de (kontrol grubu) %0.9 NaCl çözeltisi, grup 2’de soya yağı, grup 3’de zeytin yağı, grup 4’de ClinOleic uygulandı. Daha sonra karın primer kapatıldı. Deneyin 30. gününde sıçanlar öldürüldü. Gruplarda yapışıklık miktarı kör olarak makroskopik değerlendirme Majuzi skalasına göre, histopatolojik değerlendirme ise semikantitatif skorlama sistemlerine (enflamasyon grade skalası, fibrozis grade skalası ve vasküler proliferasyon grade skalası) göre ölçüldü.
BULGULAR: Makroskopik olarak yapışıklık derecesi grup 1 ile karşılaştırıldığında grup 4’de anlamlı olarak düşüktü (p<0.005). Grup 4’de cerrahi sonrası yapışıklık görülmedi. Grup 2, 3 ile grup 4 arasında yapışıklık derecesi açısından istatistiksel fark saptanmadı. Histopatolojik skorlar ise grup1 ile karşılaştırıldığında grup 4’de belirgin olarak düşüktü (p<0.005). Grup 2, 3 ile grup 4 arasında histopatolojik anlamlı fark saptanmadı.
TARTIŞMA: Parenteral beslenme ürünü olan ClinOleic’in intraperitoneal kullanımı deneysel şartlarda karıniçi yapışıklıkları önlemede başarılı bulunmuştur. Klinikte de rahatlıkla uygulanabilecek bu yöntemin daha fazla klinik çalısmaya ihtiyacı vardır.

Anahtar Kelimeler: Abdominal cerrahi, yapışıklık önleyici; ClinOleic; karıniçi yapışıklık.


Yuksel Altınel, Ersoy Taspinar, Halil Özgüç, Ersin Öztürk, Elif Ülker Akyıldız, Deniz Bagdas. The protective effect of ClinOleic against post-surgical adhesions. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2014; 20(1): 1-6

Corresponding Author: Yuksel Altınel, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale