Effectiveness of hyperbaric oxygen and ozone applications in tissue healing in generated soft tissue trauma model in rats: an experimental study [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2014; 20(3): 167-175 | DOI: 10.5505/tjtes.2014.09465  

Effectiveness of hyperbaric oxygen and ozone applications in tissue healing in generated soft tissue trauma model in rats: an experimental study

Ali Osman Yıldırım1, Mehmet Eryılmaz2, Ümit Kaldırım2, Yusuf Emrah Eyi3, Salim Kemal Tuncer2, Murat Eroğlu1, Murat Durusu2, Turgut Topal4, Bülent Kurt5, Serkan Dilmen6, Serkan Bilgiç7, Muhittin Serdar8
1Gmma, Haydarpasa Military Hosital, Department Of Emergency Medicine, Istanbul, Turkey
2Gmma School Of Medicine, Department Of Emergency Medicine, Ankara, Türkiye
3Hakkari Military Hospital, Department Of Emergency Medicine, Hakkari, Turkey
4Gmma School Of Medicine, Department Of Physiology, Ankara, Türkiye
5Gmma School Of Medicine, Department Of Pathology, Ankara, Türkiye
6Elazig Military Hospital, Department Of Emergency Medicine, Elazig, Turkey
7Gmma, Haydarpasa Military Hosital, Department Of Ortopedi, Istanbul, Turkey
8Gmma School Of Medicine, Department Of Biochemistry, Ankara, Türkiye

BACKGROUND: Soft tissue trauma is a type of acute traumatic ischemia. We investigated in this study whether the edema, inflammation and ischemia caused by the trauma could be affected positively by hyperbaric oxygen (HBO) and ozone therapy.
METHODS: Soft tissue trauma was generated in a total of 63 adult male Sprague-Dawley rats. Subsequently, rats were divided into three groups. The first group was treated with ozone, the second group with HBO, and the third group served as controls. Tissue and blood samples were taken at the end of the procedures. Tissue lipid peroxidation (LPO), superoxide dismutase (SOD), glutathione peroxidase (GSH-Px), inducible nitric oxide synthase (iNOS), heme oxygenase (HO)-1, and hypoxia-inducible factor (HIF)-1 levels were detected. Hematoxylin-eosin staining was used to determine the inflammation and edema histopathologically.
RESULTS: We also detected HIF-1 activity, which decreases when the oxygen concentration increases, HO-1 activity, which has anti-inflammatory effects, and iNOS activity, which releases in any type of acute case. We determined a statistically significant reduction in iNOS and LPO levels in both the HBO and Ozone groups. A significant decrease in inflammation was detected in both the Ozone and HBO groups compared with the Control group, and a significant decrease in edema was detected in all three groups.
CONCLUSION: We think that HBO and Ozone therapy have beneficial effects on biochemical and histopathological findings. Related clinical trials will be helpful in clarifying the effects.

Keywords: Experimental, hyperbaric oxygen; ozone; soft tissue trauma.


Sıçanlarda oluşturulan yumuşak doku travma modelinde, hiperbarik oksijen ve ozon uygulamalarının doku iyileşmesi üzerine etkinliği: Deneysel çalışma

Ali Osman Yıldırım1, Mehmet Eryılmaz2, Ümit Kaldırım2, Yusuf Emrah Eyi3, Salim Kemal Tuncer2, Murat Eroğlu1, Murat Durusu2, Turgut Topal4, Bülent Kurt5, Serkan Dilmen6, Serkan Bilgiç7, Muhittin Serdar8
1Gata Haydarpaşa Asker Hastanesi, Acil Tıp Ad, İstanbul, Türkiye
2Gata, Askeri Tıp Fakültesi, Acil Tıp Ad, Ankara, Türkiye
3Hakkari Asker Hastanesi, Acil Servis, Hakkari, Türkiye
4Gata, Askeri Tıp Fakültesi, Fizyoloji Ad, Ankara, Türkiye
5Gata, Askeri Tıp Fakültesi, Patoloji Ad, Ankara, Türkiye
6Elazığ Asker Hastanesi, Acil Servis, Elazığ, Türkiye
7Gata Haydarpaşa Asker Hastanesi, Ortopedi Ad, İstanbul, Türkiye
8Gata, Askeri Tıp Fakültesi, Biyokimya Ad, Ankara, Türkiye

AMAÇ: Yumuşak doku travmaları bir çeşit akut travmatik iskemidir. Travmayla ortaya çıkan ödem, enflamasyon ve iskemiye, HBO ve ozonun olumlu etkileri olacağı düşünüldü.
GEREÇ VE YÖNTEM: Toplam 63 yetişkin erkek Sprague-Dawley türü sıçanın her birine başlangıçta yumuşak doku travması (YDT) uygulanmış sonrasında bir kısmına ozon, bir kısmına HBO tedavi prosedürü uygulandı. Prosedürler bitiminde doku ve kan örnekleri alınan hayvanlarda, doku oksidatif stres düzeyini tespitte doku LPO düzeyleri, antioksidan sistemin işlerliğini tespitte doku SOD ve GSH-Px enzim düzeyleri, histopatolojik olarak, enflamasyon ve ödemin tespitinde rutin hematoksilen-eozin boyaması kullanıldı.
BULGULAR: Oksijen konsantrasyonu arttığında azalan HIF1 aktivitesine, antienflamatuvar etkilerinin olduğu gösterilen HO-1 aktivitesine, her türlü akut olayda salınan iNOS aktiviteleri de çalışmamızda tespit edildi. Sonuç olarak, HBO ve ozon gruplarında LPO, iNOS düzeylerinde istatiksel olarak anlamlı azalma tespit ettik. Bu sonuçlarla uyumlu olarak histopatolojik incelemede de kontrol grubuna kıyasla HBO ve ozon gruplarında enflamasyonda anlamlı bir azalma ve her üç grupta ödemde anlamlı düşme mevcuttu.
TARTIŞMA: YDT’lerinde, HBO ve ozon tedavisinin çalışmamızdaki biyokimyasal ve histopatolojik bulgulara göre faydalı etkilerinin olduğu değerlendirilmektedir. Konuyla ilgili klinik çalışmaların yapılması etkilerinin daha iyi irdelenmesi adına faydalı olacağı söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: Deneysel, hiperbarik oksijen; ozon; yumuşak doku travması.


Ali Osman Yıldırım, Mehmet Eryılmaz, Ümit Kaldırım, Yusuf Emrah Eyi, Salim Kemal Tuncer, Murat Eroğlu, Murat Durusu, Turgut Topal, Bülent Kurt, Serkan Dilmen, Serkan Bilgiç, Muhittin Serdar. Effectiveness of hyperbaric oxygen and ozone applications in tissue healing in generated soft tissue trauma model in rats: an experimental study. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2014; 20(3): 167-175

Corresponding Author: Ali Osman Yıldırım, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale