Investigation Of Firearm Injury Cases Presented To A Training And Research Hospital’s Emergency Service [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. Ahead of Print: UTD-08949 | DOI: 10.14744/tjtes.2019.08949  

Investigation Of Firearm Injury Cases Presented To A Training And Research Hospital’s Emergency Service

Orhan Meral1, Caner Sağlam2, Birdal Güllüpınar2, Özlem Ezgi Aktürk2, Serdar Beden2, İsmet Parlak3
1Sağlık Bilimleri University Bozyaka Training And Research Hospital Department Of Forensic Medicine
2Sağlık Bilimleri University Bozyaka Training And Research Hospital Department Of Emergency Medicine
3Aksaray University Training And Research Hospital Department Of Emergency Medicine

BACKGROUND: Firearm injuries are criminal events that cause serious morbidity and mortality and concerned Emergency Medicine and Forensic Medicine. The aim of our study is to evaluate the wound characteristics of the cases who presented to emergency services due to firearm injuries.

METHODS: 213 patients who were 18 years of age or older who applied to the Sağlık Bilimleri University Bozyaka Training and Research Hospital Emergency Service with gunshot injury were included in the study.

RESULTS: Of the 213 cases examined, 182 (85.4%) were male. The ages of the cases ranged from 18 to 78 years and the mean age was found as 33.2 ± 12,6. The most common months were April (n = 28, 13.2%) and May (n = 25, 11.6%). It was determined that 194 (91.1%) of 213 patients were discharged after completing the treatment in the hospital and 19 patients (8.9%) died despite all interventions.

CONCLUSION: Our study presents an important cross-section of the gunshot injury patterns and their consequences in Turkey, but it contains regional data. In this regard, multicentre and multidisciplinary studies covering the country in general are considered to be a significant contribution to the literature.

Keywords: Firearm injury, emergency, morbidity, mortality.


Bir Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine Başvuran Ateşli Silah Yaralanması Olgularının İncelenmesi

Orhan Meral1, Caner Sağlam2, Birdal Güllüpınar2, Özlem Ezgi Aktürk2, Serdar Beden2, İsmet Parlak3
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Bozyaka Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Adli Tıp
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Bozyaka Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp, İzmir
3Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

AMAÇ: Ateşli silah yaralanmaları, ciddi morbidite ve mortaliteye neden olan ve Acil Tıp ve Adli tıp ile ilgili krikinal olaylardır. Çalışmamızın amacı, ateşli silah yaralanmaları nedeniyle acil servislere başvuran olguların yara özelliklerini değerlendirmektir.

GEREÇ VE YÖNTEM: Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi’ne ateşli silah yaralanması nedeniyle başvuran on sekiz yaş ve üzeri 213 olgu çalışmaya dâhil edildi.

BULGULAR: İncelenen 213 olgunun 182’si (%85,4) erkekti. Olguların yaşları 18-78 yaş arası değişmekte olup yaş ortalaması 33,2±12,6 olarak bulundu. Yaralanmaların en sık Nisan (n=28, %13,2) ve Mayıs (n=25, %11,6) aylarında meydana geldiği tespit edildi. 213 olgunun 194’ünün (%91,1) hastanedeki tedavileri tamamlandıktan sonra taburcu edildiği, 19 olgunun (%8,9) ise tüm müdahalelere rağmen öldüğü belirlendi.

SONUÇ: Çalışmamız Türkiye’deki ateşli silah yaralanma patern ve sonuçları hakkında önemli bir kesit sunmakta, ancak bölgesel veriler içermektedir. Bu konuda ülke genelini kapsayan çok merkezli ve multidisipliner çalışmaların literatüre ciddi katkıda bulunacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Ateşli silah yaralanması, acil servis, morbidite, mortalite.
Corresponding Author: Orhan Meral, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale