Management of penetrating injuries of the upper extremities [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2013; 19(5): 405-410 | DOI: 10.5505/tjtes.2013.08684  

Management of penetrating injuries of the upper extremities

Oscar Jf Van Waes1, Pradeep H Navsaria2, Renske Cm Verschuren1, Laurens C Vroon1, Esther Mm Van Lieshout1, Jens A Halm1, Andrew J Nicol2, Jefrey Vermeulen3
1Department Of Trauma Surgery, Erasmus University Medical Centre, Rotterdam, The Netherlands
2Trauma Unit, Groote Schuur Hospital, University Of Cape Town, Cape Town, South Africa
3Trauma Surgery, Admiraal De Ruyter Hospital, Goes, The Netherlands

BACKGROUND: Routine surgical exploration after penetrating upper extremity trauma (PUET) to exclude arterial injury leads to a large number of negative explorations and iatrogenic injuries. Selective non-operative management (SNOM) is gaining in favor for patients with PUET. The present study was undertaken to assess the validity of SNOM in PUET and to present a practical management algorithm.
METHODS: All consecutive patients presenting to a tertiary referral center following PUET were included in this prospective observational cohort study. Patients were managed along Advanced Trauma Life Support (ATLS©) guidelines, and based on clinical manifestations, either underwent emergency surgery or were treated conservatively with or without additional diagnostic investigations. Computed tomography angiography (CTA) was indicated by a preset protocol based on the physical examination.
RESULTS: During the four-month study period, 161 patients with PUET were admitted. Sixteen (9.9%) patients underwent emergency surgery, revealing 14 vascular injuries. Another 8 (5.0%) patients underwent vascular exploration following CTA. The remaining patients (n=137) were managed non-operatively for vascular matters. Eighteen (11.2%) patients required semi-elective surgical intervention for fractures or nerve injuries. During the follow- up, no missed vascular injuries were detected.
CONCLUSION: Neither routine exploration nor routine CTA is indicated after PUET. Stable patients should undergo additional investigation based on clinical findings only. SNOM is a feasible and safe strategy after PUET.

Keywords: Emergency surgery, penetrating trauma, upper extremity, vascular injury.


Üst ekstremitelerin penetran yaralanmalarının tedavisi

Oscar Jf Van Waes1, Pradeep H Navsaria2, Renske Cm Verschuren1, Laurens C Vroon1, Esther Mm Van Lieshout1, Jens A Halm1, Andrew J Nicol2, Jefrey Vermeulen3
1Department Of Trauma Surgery, Erasmus University Medical Centre, Rotterdam, The Netherlands
2Trauma Unit, Groote Schuur Hospital, University Of Cape Town, Cape Town, South Africa
3Trauma Surgery, Admiraal De Ruyter Hospital, Goes, The Netherlands

AMAÇ: Arter yaralanmasını dışlayan üst ekstremite penetran yaralanmasının rutin cerrahi eksplorasyonu çok sayıda olumsuz sonuçlu açınımlara ve iyatrojenik yaralanmalara yol açmaktadır. Bu hastalarda seçici cerrahi dışı tedavi giderek daha fazla oranda benimsenmektedir. Bu çalışma bu cerrahi dışı tedavinin geçerliliğini değerlendirme ve pratik bir algoritma sunma amacıyla gerçekleştirilmiştir.
GEREÇ VE YÖNTEM: Penetran üst ekstremite yaralanmaları ardından üçüncü basamak sevk merkezine gelen tüm ardışık hastalar bu ileriye dönük gözlemsel kohort çalışmasına alındı. Hastalar ATLS© kılavuzları ve klinik belirtilerine göre yönetildi, ya acil cerrahiye alındı veya ek tanısal araştırmalar yapılmadan veya gerekirse yapılarak konservatif tedavi uygulandı. Fiziksel incelemeye göre daha önce hazırlanan bir protokole uyarak bilgisayarlı tomografik anjiyografi (BTA) gerekli oldu.
BULGULAR: Dört aylık çalışma döneminde penetran üst ekstremite yaralanması olan 161 hasta çalışmaya alındı. On dördünde damar yaralanmaları olan 16 (%9.9) hastaya acil cerrahi girişim yapıldı. Ayrıca 8 (%5) hastaya BTA sonrası vasküler eksplorasyon uygulandı. Geri kalan hastaların (n=137) vasküler sorunları cerrahi dışı yöntemlerle tedavi edildi. Kırıkları veya sinir yaralanmaları nedeniyle 18 (%11.2) yarı-seçici cerrahi girişim gerekti. İzlem döneminde herhangi bir damar yaralanmasının atlanmadığı belirlendi.
TARTIŞMA: Üst ekstremitelerin penetran yaralanmalarından sonra rutin eksplorasyon veya BTA’ya gerek yoktur. Durumu stabil hastalar yalnızca klinik bulgularına göre ek araştırmalardan geçmelidir. Seçici cerahi dışı tedavi bu yaralanmalardan sonra uygun ve güvenli bir tedavi stratejisidir.

Anahtar Kelimeler: : Acil cerrahi, penetran yaralanma, üst ekstremite, damar yaralanması.


Oscar Jf Van Waes, Pradeep H Navsaria, Renske Cm Verschuren, Laurens C Vroon, Esther Mm Van Lieshout, Jens A Halm, Andrew J Nicol, Jefrey Vermeulen. Management of penetrating injuries of the upper extremities. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2013; 19(5): 405-410

Corresponding Author: Jefrey Vermeulen, Netherlands


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale