The missed extremity fractures in emergency department [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2013; 19(1): 25-28 | DOI: 10.5505/tjtes.2013.08555  

The missed extremity fractures in emergency department

Erhan Er1, Pınar H Kara1, Orhan Oyar2, Erden E Ünlüer1
1Izmir Katip Celebi University Ataturk Research And Training Hospital, Emergency Department, Izmir
2Izmir Katip Celebi University Ataturk Research And Training Hospital, Radiology Department, Izmir

BACKGROUND: The purpose of the study was to analyse the accuracy of emergency physicians’ (EP) interpretation of extremity traumas to determine the most difficult area for interpretation compared with official radiology reports for direct X-ray.
METHODS: The radiologist reports and the EP reports of the direct X-rays from isolated extremity trauma patients were retrospectively compared from 01.05.2011 to 31.05.2011. A total of 181 fractures in 608 cases were confirmed.
RESULTS: The locations of the misinterpreted fractures were ankle and foot (51.4%), wrist and hand (32.4%), elbow and forearm (5.4%), shoulder and upper arm (5.4%), hip and thigh (2.7%), and knee and leg (2.7%). The diagnostic accuracy of the EPs and radiologists were not significantly different (kappa = 0.856, p=0.001).
CONCLUSION: Knowledge about the types of fractures that are most commonly missed facilitates a specifically directed educational benefit.

Keywords: Emergency department, missed fractures, radiography, extremities


Acil Serviste Radyografik Olarak Kaçırılan Ekstremite Kırıkları

Erhan Er1, Pınar H Kara1, Orhan Oyar2, Erden E Ünlüer1
1Izmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Izmir
2Izmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, Izmir

AMAÇ: Bu çalışmanın amacı izole ekstremite travmalarında, acil servis doktorlarının yorumlarının resmi radyoloji raporlarıyla karşılaştırılmasıyla en zor yorumlama alanını belirlemek ve acil doktorlarının yorumlarının doğruluğunu analiz etmektir.
GEREÇ VE YÖNTEM: Radyolog raporları ve acil servis doktorlarının yorumları izole ekstremite travmalı hastalarda retrospektif olarak 01.05.2011’den 31.05.2011 tarihine kadar karşılaştırıldı. Toplam 608 vakada 181 kırık saptandı.
BULGULAR: Yanlış yorumlanan kırıkların yerleri sırasıyla ayak bileği ve ayak (%51.4), bilek ve el (%32.4), dirsek ve önkol (%5.4), omuz ve üst kol (%5.4), kalça ve uyluk (%2.7), diz ve bacak (%2.7) olarak belirlenmiştir. Acil servis doktorlarının ve radyologların tanısal doğrulukları arasında anlamlı bir fark saptanmadı (kapa=0.856, p=0.001).
SONUÇ: En sık atlanan kırık tiplerinin bilinmesi, bu konuda eğitimin yoğunlaştırılmasıyla acil servislerde kaçırılan vakaların minimuma indirilmesini sağlayabilir.

Anahtar Kelimeler: Acil servis, kaçırılan kırıklar, radyografi, ekstremite


Erhan Er, Pınar H Kara, Orhan Oyar, Erden E Ünlüer. The missed extremity fractures in emergency department. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2013; 19(1): 25-28

Corresponding Author: Erden E Ünlüer, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale