Long-term follow-up results of a pediatric brachial plexus laceration [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2013; 19(5): 485-487 | DOI: 10.5505/tjtes.2013.07717  

Long-term follow-up results of a pediatric brachial plexus laceration

Sinan Öksüz, Hüseyin Karagöz, Yalçın Külahçı, Ersin Ülkür, Asım Uslu
Department Of Plastic And Reconstructive Surgery And Burn Unit, Gulhane Military Medical Academy Haydarpasa Training Hospital, Istanbul, Turkey

A rare case of pediatric brachial plexus laceration is presented. A five-year-old boy who sustained a sharp laceration on his right axillary region was immediately operated. The axillary artery, radial, ulnar and musculocutaneous nerve branches of the brachial plexus, and the lateral root of the median nerve were totally lacerated. The medial root of the median nerve was partially transected. All of the lacerated brachial plexus elements and axillary artery were immediately repaired. Significant functional recovery was determined even six months after the repair. Motor and sensory functions of the affected extremity were almost totally restored at the postoperative 21st month, except for the ulnar nerve motor functions. There was no cold intolerance or trophic change at the injured extremity. Primary repair of a brachial plexus laceration injury in the pediatric population can be expected to produce successful functional recovery results, even in a relatively short period after the repair.

Keywords: Brachial plexus laceration, isolated; pediatric.


Pediatrik brakiyal pleksus kesisinin uzun dönem takip sonuçları

Sinan Öksüz, Hüseyin Karagöz, Yalçın Külahçı, Ersin Ülkür, Asım Uslu
Gülhane Askeri Tıp Akademisi Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Plastik Ve Rekonstrüktif Cerrahi Servisi Ve Yanık Ünitesi, Istanbul

Bu yazıda nadir bir pediatrik brakial pleksus kesisi olgusu sunuldu. Sağ aksiller bölgeyi etkileyen kesici cisim yaralanmasına maruz kalan beş yaşındaki erkek çocuk acil olarak ameliyata alındı. Aksiller arter, brakial pleksusun radial, ulnar ve muskulokutan sinir dalları ile median sinirin lateral kökü tam olarak kesilmişti. Median sinirin medial kökü ise parsiyel kesilmişti. Brakiyal pleksusun kesilen tüm elemanları ve aksiller arter acil olarak onarıldı. Onarımdan altı ay sonra bile belirgin bir fonksiyonel iyileşme saptandı. Ameliyat sonrası 21. ayda, etkilenen ekstremitenin motor ve duyu fonksiyonları, ulnar sinir motor fonksiyonları dışında, tama yakın düzeldi. Yaralanan ekstremitede soğuk intoleransı veya atrofik değişiklikler gözlenmedi. Pediatrik yaş grubunda brakiyal pleksus kesici yaralanmalarının primer onarımı, onarımdan sonra görece kısa sürede bile, başarılı fonksiyonel iyileşme sonuçları verebilir.

Anahtar Kelimeler: Brakiyal pleksus kesisi, izole, pediatrik.


Sinan Öksüz, Hüseyin Karagöz, Yalçın Külahçı, Ersin Ülkür, Asım Uslu. Long-term follow-up results of a pediatric brachial plexus laceration. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2013; 19(5): 485-487

Corresponding Author: Sinan Öksüz, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale