Details of motorcycle accidents and their impact on healthcare costs [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2013; 19(5): 423-428 | DOI: 10.5505/tjtes.2013.06767  

Details of motorcycle accidents and their impact on healthcare costs

Serkan Emre Eroğlu1, Sıddıka Nihal Toprak2, Ebru Akoğlu3, Özge Ecmel Onur1, Arzu Denizbaşı1, Çiğdem Özpolat1, Haldun Akoğlu1
1Marmara University Pendik Training And Research Hospital, Department Of Emergency Medicine, Istanbul, Turkey
2Mersin Toros State Hospital, Emergency Service, Mersin, Turkey
3Ataturk State Hospital, Emergency Service, Zonguldak, Turkey

BACKGROUND: Of overall traffic accidents in 2011 in Turkey, 7.58% (n=21,107) were motorcycle accidents. Motorcycle accidents and their impact on healthcare costs are investigated in our study.
METHODS: Motorcycle accidents that occurred with/without a collision between 1 July 2010 and 30 June 2011 were studied prospectively through the inspection of patients visiting the Emergency Service. The healthcare costs relevant to each person injured in a motorcycle accident were investigated via forms. Data were analyzed using frequencies, Kolmogorov-Smirnov, Mann-Whitney U, and chi-square tests on the SPSS v16.0 program.
RESULTS: Ninety-one people involved in accidents, with a mean age of 28.47 years, were studied. The average healthcare expenditure for the 91 patients studied between reception and discharge was US$253.02 (median, US$55.90; range, US$11.52 - 7137.19). According to our study, there was no definitive correlation between the healthcare costs and the time of the accident, motorcycle type, nature of the road surface, protective equipment, weather, or daylight.
CONCLUSION: According to the current study, the risk of an accident increases with young adults. Concordantly, healthcare costs increase. Thus, it is important that the legal rules with respect to the age and education necessary for receiving a license to operate a motorcycle should be redefined, and if necessary, regulated.

Keywords: Emergency department, healthcare costs, motorcycle accidents, trauma.


Motorsiklet kazaları detayları ve sağlık maliyetleri üzerine etkileri

Serkan Emre Eroğlu1, Sıddıka Nihal Toprak2, Ebru Akoğlu3, Özge Ecmel Onur1, Arzu Denizbaşı1, Çiğdem Özpolat1, Haldun Akoğlu1
1Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, İstanbul
2Mersin Toros Devlet Hastanesi, Acil Servis, Mersin
3Atatürk Devlet Hastanesi,Acil Servis, Zonguldak

AMAÇ: Türkiyede 2011 yılındaki tüm trafik kazalarının %7.58’ini (n=21107) motorsiklet kazaları oluşturmaktadır. Çalışmamızda, motorsiklet kazaları ve bu kazalara ait detayların, sağlık maliyetlerindeki rolleri araştırıldı.
GEREÇ VE YÖNTEM: 1 Temmuz 2010-30 Haziran 2011 tarihleri arasında çarpışmalı ya da çarpışmasız motorsiklet kazaları ile acil servise gelen hastalar ileriye dönük olarak incelendi. Kazazede ve kazaya ait detaylı bilgileri içeren formlar motorsiklet kazası ile getirilen tüm yaralılara doldurularak sağlık maliyetleri araştırıldı. Veriler, SPSS v16 programında frekans, Kolmogorov-Smirnov, Mann-Whitney U ve ki-kare testleri kullanılarak analiz edildi.
BULGULAR: Değerlendirmeye alınan 91 kazazedenin, yaş ortalaması 28.47. Değerlendirmeye alınan 91 kazazedenin başvurusundan taburculuğuna kadar olan sağlık maliyetleri ortalaması 253.02$, ortancası 55.90$ idi (dağılım, 11.52- 7137.19$). Çalışmaya göre, sağlık maliyetleri ile kaza saati, motorsiklet tipi, yolun yüzeyi, koruyucu ekipman, hava ya da gün ışığı arasında kesin bir korelasyon yoktu.
TARTIŞMA: Çalışmaya göre, kaza riski genç erişkinlerle artmaktadır. Buna bağlı olarak da, sağlık maliyetleri artmaktadır. Bu sebeple, yasal kuralları yeniden belirlenmesi ve gerekiyorsa motorsiklet ehliyeti alma yaşı ve de eğitimleri düzenlenmelidir.

Anahtar Kelimeler: Acil servis, sağlık maliyetleri, motorsiklet kazaları, travma.


Serkan Emre Eroğlu, Sıddıka Nihal Toprak, Ebru Akoğlu, Özge Ecmel Onur, Arzu Denizbaşı, Çiğdem Özpolat, Haldun Akoğlu. Details of motorcycle accidents and their impact on healthcare costs. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2013; 19(5): 423-428

Corresponding Author: Serkan Emre Eroğlu, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale