The effect of single dose etomidate during emergency intubation on hemodynamics and adrenal cortex [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2015; 21(5): 358-365 | DOI: 10.5505/tjtes.2015.06325  

The effect of single dose etomidate during emergency intubation on hemodynamics and adrenal cortex

Güniz Meyancı Köksal1, Emre Erbabacan1, Yusuf Tunalı1, Gülşah Karaören1, Suphi Vehid2, Huseyin Öz1
1Istanbul University Cerrahpasa Medical Faculty Anesthesiology And Reanimation Department
2Istanbul University Cerrahpasa Medical Faculty Biostatistics Department

BACKGROUND: The study aimed to evaluate and compare the effects of a single dose of etomidate and the use of a steroid injection prior to etomidate during rapid sequence intubation on hemodynamics and cortisol levels.
METHODS: Sixty patients were divided into three groups (n=20). Before intubation, and at 4 and 24 hours, blood samples were taken for cortisol measurements and hemodynamic parameters (systolic-diastolic-mean arterial pressure, heart rate), and SOFA scores were recorded. Intubation was achieved with 0.3 mg/kg etomidate IV in Group I, 0.3 mg/kg etomidate following 2 mg/kg methylprednisolone IV in Group II, and 0.15 mg/kg IV midazolam in Group III.
RESULTS: Mean arterial pressure values were lower in Group I at the 24th hour when compared to Groups II and III. In Group I, heart rate values were higher compared to the other Groups. Cortisol levels were lower in Group I at the 4th and at the 24th hour in Groups II and III.
CONCLUSION: Administration of methylprednisolone 2–4 minutes prior to etomidate use in emergency situations can prevent adrenal insufficiency in patients undergoing rapid sequence intubation. Moreover, midazolam can be used in low induction doses as an alternative to etomidate.

Keywords: Adrenal insufficiency, etomidate; midazolam; rapid sequence intubation.


Acil entübasyon sırasında tek doz etomidatın hemodinami ve adrenal korteks üzerine etkisi

Güniz Meyancı Köksal1, Emre Erbabacan1, Yusuf Tunalı1, Gülşah Karaören1, Suphi Vehid2, Huseyin Öz1
1İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Anabilim Dalı
2İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı

AMAÇ: Hızlı sıralı enbütasyon sırasında tek doz etomidat ve etomidat öncesi kullanılan steroidin hemodinami ve kortizol seviyeleri üzerine etkisini araştırmayı amaçladık.
GEREÇ VE YÖNTEM: Altmış hasta üç grubu ayrıldı (n=20). Entübasyon öncesi ve dördüncü ve 24. saatlerde, kortizol ölçümleri için kan örnekleri alındı, hemodinamik parametreler (sistolik, diyastolik, ortalama arter basıncı, kalp atım hızı) ve SOFA skorları not edildi. Entübasyon, Grup I’de 0.3 mg/kg IV etomidat ile, Grup II’de IV 2 mg/kg metilprednizolonu takiben 0.3 mg/kg etomidat ile, Grup III’de IV 0.15 mg/kg midazolam ile sağlandı.
BULGULAR: Ortalama arter basıncı değerleri 24. saatte, Grup II ve Grup III’e göre Grup I’de daha düşüktü (p=0.009 ve 0.006). Grup I’de 24. saatte kalp atım hızı Grup II ve Grup III’e göre yüksekti (p=0.005 ve p=0.001). Kortizol seviyeleri Grup I’de dördüncü (p<0.001 ve p<0.001) ve 24. saatlerde (p<0.001 ve p=0.001) Grup II ve III’e göre daha düşüktü.
TARTIŞMA: Acil şartlarda etomidat kullanımından iki-dört dakika önce uygulanan metilprednizolon hızlı sıralı entübasyon yapılan hastalarda adrenal yetersizliği engelleyebilir. Ayrıca, midazolam düşük indüksiyon dozlarında etomidata alternatif olarak kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: Adrenal yetersizlik, etomidate; hızlı-sıralı entübasyon; midazolam.


Güniz Meyancı Köksal, Emre Erbabacan, Yusuf Tunalı, Gülşah Karaören, Suphi Vehid, Huseyin Öz. The effect of single dose etomidate during emergency intubation on hemodynamics and adrenal cortex. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2015; 21(5): 358-365

Corresponding Author: Güniz Meyancı Köksal, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale