Serum Soluble Urokinase Plasminogen Activator Receptor (SUPAR) Is It Useful for Diagnosis of Appendicitis in Children? [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. Ahead of Print: UTD-05752 | DOI: 10.5505/tjtes.2017.05752  

Serum Soluble Urokinase Plasminogen Activator Receptor (SUPAR) Is It Useful for Diagnosis of Appendicitis in Children?

Melih Akın1, Başak Erginel1, Nihat Sever1, Kerem Özel2, Banu Bayraktar3, Abdullah Yıldız1, Çetin Ali Karadağ1, Meltem Tokel1, Ali İhsan Dokucu1
1Sisli Etfal Education abad Research Hospital, Pediatric Surgery Clinic
2İstanbul Bilim University Faculty of Medicine, Department of Pediatric Surgery
3Sisli Etfal Education abad Research Hospital,Microbiology Clinic

Background: Soluble urokinase plasminogen activator receptor (SUPAR) is a new biomarker of the level of the inflammation. The aim of the study was to evaluate whether SUPAR levels could be useful to detect acute appendicitis and to differentiate uncomplicated appendicitis from complicated cases.
Methods: We prospectively studied 105 patients consisted of 40 uncomplicated appendicitis and 40 complicated cases and the control group included 25 patients. Blood samples were collected to measure suPAR, C - reactive protein, leukocyte counts, neutrophil counts and neutrophil percentages preoperatively.
Results: Median values of suPAR, C - reactive protein, leukocyte counts, neutrophil counts and neutrophil percentages in uncomplicated appendicitis from complicated cases groups were significantly higher than control groups.suPAR levels of the uncomplicated and complicated groups showed a statistically significant difference (p=0,016).
Conclusions: The current study demonstrated that serum suPAR concentrations can be helpful in separating complicated from uncomplicated and in defining acute appendicitis.

Keywords: Soluble Urokinase Plasminogen Activator Receptor, Uncomplicated Appendicitis, Complicated Appendicitis


Çocuk Hastalarda SUPAR'ın (Serum Soluble Urokinase Plasminogen Activator Receptor) akut panadisit tanısında yararı var mıdır?

Melih Akın1, Başak Erginel1, Nihat Sever1, Kerem Özel2, Banu Bayraktar3, Abdullah Yıldız1, Çetin Ali Karadağ1, Meltem Tokel1, Ali İhsan Dokucu1
1Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği
2Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı
3Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Mikrobiyoloji Kliniği

Amaç: suPAR (Soluble urokinase plasminogen activator receptor) enflamasyon düzeyinin tesbitinde kullanılan yeni bir biomarkerdır. Çalışmamızın amacı suPAR düzeylerinin çocuklarda akut apandidsit tanısındaki ve akut ve kronik apandisir ayırımındaki yerini tartışmaktır.
Çalışma planı: Çalışmamıza 40 komplike apandisit, 40 komplike olmaya apandisit ve 25 kontrol grurbu oluştumak üzere 105 çocuk katılmıştır. Tüm hastalardan ameliyat öncesinde SUPAR, C-reaktif protein, lökosit, nötrofil ve nötrofil yüzdesi bakılmak üzere kan örnekleri alınmıştır.
Bulgular: Apandisitli gruplarda kontrol grubuna göre suPAR, C-reaktif protein, lökosit, nötrofil ve nötrofil yüzdesi anlamlı olarak yüksek çıkmışıtr. Komplike apandisitlerde SUPAR değeri anlamlı olarak daha yüksek çıkmışıtr (p=0,016).
Sonçlar: Çalışmamız kan suPAR seviyelerinin akut ve komplike apandisit ayırımında faydalı olduğunu göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Soluble Urokinase Plasminogen Activator Receptor (suPAR), komplike olmayan apandisit, komplike apandisit
Corresponding Author: Başak Erginel, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale