DECOMPRESSİVE CRANİECTOMY In TRAUMATİC BRAİN INJURY: TRANSCRANİAL DOPPLER ULTRASONOGRAPHY USED AS A GUİDE [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. Ahead of Print: UTD-04640 | DOI: 10.14744/tjtes.2020.04640  

DECOMPRESSİVE CRANİECTOMY In TRAUMATİC BRAİN INJURY: TRANSCRANİAL DOPPLER ULTRASONOGRAPHY USED AS A GUİDE

Ramazan Sarı1, Fatih Han Bolukbasi2, eylem burcu kahraman özlü1, Nejat Isik3, MELEK GÜRA ÇELIK4, İlhan Elmacı1
1Acibadem Maslak Hospital, Department Of Neurosurgery, Istanbul,turkey
2Rumeli University, Collage Of Health Sciences, Istanbul,turkey
3Istanbul Medeniyet Universitiy, Goztepe Education And Research Hospital, Department Of Neurosurgery, Istanbul, Turkey
4Istanbul Medeniyet Universitiy, Goztepe Education And Research Hospital, Anesthesia And Reanimation Department, Istanbul, Turkey

Background: Decompressive craniectomy (DC) is performed in the management of intracranial hypertension after traumatic brain injury(TBI). To demonstrate the effect of transcranial Doppler ultrasonography (TCD) measurements on the indication of decompressive surgery.
Methods: Sixteen TBI patients with Glasgow Coma Score (GCS) < 9 were included in the study. Intracranial pressure (ICP) monitoring and Transcranial Doppler Ultrasonography (TCD) measurements were recorded continuously. DC was performed according to the records of ICP and TCD. Glasgow Outcome Scale (GOS) scores were evaluated after 3 months.
Results: Mean age of the patients was 31.18 ± 17.51, GCS ranged between 3 and 14 with a mean of 9.62 ± 3.95. Mean GOS was 3.12 ± 1.85. Craniectomy was performed to 2 patients (12.5%) and craniectomy and lobectomy together were performed to 14 (87.5%) of them. The decline in ICP ( 22.12 ± 10.41, 22.62 ± 7.35, 15.50 ± 6.64) and pulsatility index (PI) (1.96 ± 1.10, 1.64 ± 0.75, 1.91 ± 2.48) were strongly significant between days 3-5, and 1-5. The range of PI and Vmax values through 5 days did not present any significance.
Conclusion: TCD, as a real time monitor, may help for an early decision of surgical approach in the management of TBI patients.

Keywords: Decompressive craniectomy, Transcranial Doppler Ultrasonography, traumatic brain injury, neurointensive care


Travmatik Beyin Hasarında Dekompresif Kraniektomi: Transkranial Doppler Ultrasonografi yol gösterici olabilir mi?

Ramazan Sarı1, Fatih Han Bolukbasi2, eylem burcu kahraman özlü1, Nejat Isik3, MELEK GÜRA ÇELIK4, İlhan Elmacı1
1Acıbadem Maslak Hastanesi, Beyin Ve Sinir Cerrahisi Kliniği, İstanbul
2Rumeli Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, İstanbul
3İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Göztepe Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Beyin Ve Sinir Cerrahisi Kliniği, İstanbul
4İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Göztepe Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Anestezi Ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul

Amaç: Dekompresif kraniektomi (DC), travmatik beyin hasarı (TBH) sonrası intrakranial hipertansiyon tedavisinde kullanılan etkin bir yöntemdir. Transkranial Doppler Ultrasonografi (TCD) ölçümlerinin Dekompresif cerrahi endikasyonundaki etkisini göstermektir.
Yöntem: Çalışmaya Glasgow Koma Skoru (GCS) <9 olan 16 TBH hastası dahil edildi. İntrakranial basınç (ICP) izleme ve TCD ölçümleri sürekli olarak kaydedildi. DC, ICP ve TCD kayıtlarına göre yapıldı. Glasgow Sonuç Ölçeği (GOS) skorları 3 ay sonra değerlendirildi.
Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 31.18 ± 17.51, GCS 3 ile 14 arasında değişmekte olup, ortalama 9.62 ± 3.95 idi. Ortalama GOS 3,12 ± 1,85 idi. İki hastaya (% 12.5) kraniektomi, 14 hastaya (% 87.5) kraniektomi ve lobektomi birlikte yapıldı. ICP'deki düşüş (22.12 ± 10.41, 22.62 ± 7.35, 15.50 ± 6.64) ve pulsatilite indeksi (PI) (1.96 ± 1.10, 1.64 ± 0.75, 1.91 ± 2.48) 3-5 ve 1-5 günleri arasında belirgin olarak anlamlıydı. 5 güne kadar olan PI ve Vmax değerleri arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır.
Sonuç: TCD, gerçek zamanlı bir monitör olarak, TBH hastalarının tedavisinde cerrahi yaklaşımın erken kararına yardımcı olabilir.

Anahtar Kelimeler: Dekompresif kraniektomi, Transkraniyal doppler ultrasonografi, travmatik beyin hasarı, nöroyoğun bakım
Corresponding Author: Ramazan Sarı, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale