Motor cycle spoke wheel injuries in children: A preventable accident [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2019; 25(5): 474-478 | DOI: 10.14744/tjtes.2019.04052  

Motor cycle spoke wheel injuries in children: A preventable accident

Fatima Naumeri1, Bilal Qayyum1, Nadeem Ilahi Cheema1, Muhammad Sohail2, Muhammad Mustehsan Bashir2
1Department of Paediatric Surgery, King Edward Medical University, Lahore-Pakistan
2Department of Plastic Surgery, King Edward Medical University, Lahore-Pakistan

BACKGROUND: The incidence of motorcycle-induced spoke wheel injury is on the rise in our set up. These injuries range from minor soft tissue laceration to extensive crush injuries. This study aimed to evaluate the mechanism, characteristics, incidence and management of wheel spoke injuries.
METHODS: Data of all children admitted to Pediatric Surgery Emergency from January 2014 to December 2017, presenting with wheel spoke injuries were analyzed. Incidence, mechanism and characteristics of injury, along with management plan, were noted. The outcomes were assessed by evaluating patients in follow up.
RESULTS: Total study patients were 120, with an incidence of 21.7%. Mean age was 8.03±2.28 years. There were 101male patients and nine female patients. All patients were passengers and were sitting astride. Most of the patients were wearing shoes, and hindfoot area of the right foot was mainly involved. Grade 2 injury was seen in 55 (45.8%) and Grade 3 in 55 (45.8%) patients. Flap was needed in 27(22.5%) patients. All patients were mobile at the time of the follow-up.
CONCLUSION: We noted the rising incidence of entrapment injuries; however, we had a satisfactory outcome in our patients using different management techniques. We recommend the implementation of safety protocols to avoid such catastrophic injuries.

Keywords: Child, entrapment, foot injuries; motorcycle; spoke injuries.


Çocuklarda motosiklet ispitli tekerlek yaralanmaları: Önlenebilir bir kaza

Fatima Naumeri1, Bilal Qayyum1, Nadeem Ilahi Cheema1, Muhammad Sohail2, Muhammad Mustehsan Bashir2
1Kral Edward Tıp Üniversitesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Lahore-Pakistan
2Kral Edward Tıp Üniversitesi, Plastik Cerrahi Anabilim Dalı, Lahore-Pakistan

AMAÇ: Motosiklet kullanımının neden olduğu ispitli tekerlek yaralanmasının görülme sıklığı artmaktadır. Bu yaralanmalar küçük yumuşak doku laserasyonundan yoğun ezilme yaralanmalarına kadar uzanır. Bu çalışmanın amacı ispitli tekerlek yaralanmalarının mekanizmasını, özelliklerini, insidansını ve tedavisini değerlendirmektir.
GEREÇ VE YÖNTEM: Çocuk cerrahisi acil servisinde Ocak 2014–Aralık 2017 tarihleri arasında başvuran, ispitli tekerlek yaralanmaları ile başvuran tüm çocukların verileri analiz edildi. Tedavi planıyla birlikte yaralanma insidansı, mekanizması ve özellikleri kaydedildi. Takipteki hastalar değerlendirilerek sonuç değerlendirildi.
BULGULAR: Çalışmaya alınan toplam hasta sayısı 120, yaralanmanın insidansı ise %21.7 idi. Yaş ortalaması 8.03±2.28 yıl idi. Yüz bir adet yaralı erkek hasta mevcuttu. Hastalar ve yolcular motosiklete ata biner gibi oturuyorlardı. Hastaların çoğu ayakkabı giyiyordu ve esasen sağ ayağın arka kısmı yaralanmıştı. Elli beş (%45.8) hastada ikinci ve 55 (%45.8) hastada üçüncü derece yaralanma görüldü. Yirmi yedi hastada (%22.5) flep kullanılması gerekti. Tüm hastalar ayaktan takip edildi.
TARTIŞMA: Bu tuzaklanma yaralanmalarının insidansının arttığına dikkat çekmekle birlikte farklı tedavi teknikleri kullanarak hastalarımızda tatmin edici sonuçlar aldık. Bu kadar feci yaralanmaları önlemek için güvenlik protokollerinin uygulanmasını öneriyoruz.

Anahtar Kelimeler: Ayak yaralanması, çocuk; ispitli tekerlek yaralanması; motosiklet; tuzaklanma.


Fatima Naumeri, Bilal Qayyum, Nadeem Ilahi Cheema, Muhammad Sohail, Muhammad Mustehsan Bashir. Motor cycle spoke wheel injuries in children: A preventable accident. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2019; 25(5): 474-478

Corresponding Author: Fatima Naumeri, Pakistan


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale