Acute biliary pancreatitis during pregnancy and post delivery period [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. Ahead of Print: UTD-03846 | DOI: 10.14744/tjtes.2019.03846  

Acute biliary pancreatitis during pregnancy and post delivery period

Semih Hot, seracettin eğin, Berk Gökçek, Metin Yeşiltaş, Dursun Özgür Karakaş
University of Health Science, İstanbul, Okmeydanı Health Research and Application Center, Department of Surgery.

BACKGROUND:
Acute pancreatitis usually occurs with an incidence of approximately 1 in 1000–5000 pregnancies, especially in the third trimester or postpartum period. The most common cause of pregnancy-related acute pancreatitis is cholelithiasis, which accounts for more than 65% of cases. This study aimed to present a detailed analysis of a 4-year experience of a single center in cases of acute biliary pancreatitis related to pregnancy.
METHODS:
In this single center retrospective study, medical records of 55 consecutive patients who were hospitalized in Emergency Surgery Clinic for acute biliary pancreatitis related with pregnancy between January 1, 2014 and January 1, 2018 were examined.
RESULTS:
Fifty-five patients with acute biliary pancreatitis related to pregnancy were included the study. Of the 55 women, 13 (24%) were in the pregnant group, 28 (51%) in the postpartum (six week) group, and 14 (25%) were in the one year (6 weeks–1 year) group. There was no statistically significant difference between the three groups.The most appropriate treatment for each patient was targeted. Six (10%) patients had recurrent acute pancreatitis. There was no maternal or fetal mortality and morbidity.
CONCLUSION:
Acute biliary pancreatitis related to pregnancy does not only include pregnant women, and the incidence of these cases is actually higher than expected. Acute biliary pancreatitis related to pregnancy can be successfully managed with conservative treatment because it usually has a mild to moderate clinical course. However, the surgeon should keep in mind early cholecystectomy for patients except in the first trimester.

Keywords: Acute pancreatitis, Pregnancy, Prognosis, Management.


Gebelikte ve doğum sonrası dönemde akut biliyer pankreatit

Semih Hot, seracettin eğin, Berk Gökçek, Metin Yeşiltaş, Dursun Özgür Karakaş
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul, Okmeydanı Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi, Genel Cerrahi Kliniği

AMAÇ
Akut pankreatit, özellikle üçüncü trimesterde veya doğum sonrası dönemde, 1000-5000 gebelikte yaklaşık 1 oranında görülür. Gebeliğe bağlı akut pankreatitin en yaygın nedeni, vakaların % 65'inden fazlasını oluşturan kolelitiazistir. Bu çalışma, gebeliğe bağlı akut biliyer pankreatit olgularında tek bir merkezin 4 yıllık deneyiminin detaylı bir analizini sunmayı amaçlamıştır.
GEREÇ ve YÖNTEM
Bu tek merkez retrospektif çalışmada, Acil Cerrahi Kliniğinde 1 Ocak 2014 - 1 Ocak 2018 tarihleri arasında gebeliğe bağlı akut biliyer pankreatit nedeniyle hastaneye yatırılan 55 ardışık hastanın tıbbi kayıtları incelendi.
BULGULAR
Çalışmaya gebeliğe bağlı akut biliyer pankreatitli elli beş hasta dahil edildi. 55 kadından 13'ü (% 24) hamile, 28'i (% 51) doğum sonrası (altı hafta), 14'ü (% 25) bir yıl (6 hafta – 1) grubuydu. Üç grup arasında istatistik olarak anlamlı fark yoktu. Her hasta için en uygun tedavi hedef alındı. Altı hastada (% 10) tekrarlayan akut pankreatit vardı. Anne veya fetal mortalite ve morbidite yoktu.

SONUÇ
Gebeliğe bağlı akut biliyer pankreatit sadece hamile kadınları içermez ve bu vakaların görülme sıklığı beklenenden daha yüksektir. Gebeliğe bağlı akut biliyer pankreatit konservatif tedavi ile başarılı bir şekilde tedavi edilebilir, çünkü genellikle hafif-orta şiddette bir klinik ile seyreder. Ancak, cerrah ilk trimester dışındaki hastalar için erken kolesistektomiyi akılda tutmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Akut pankreatit, Gebelik, Prognoz, Yönetim.
Corresponding Author: Semih Hot, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale