Characteristics of pediatric and adult cases with open globe injury and factors affecting visual outcomes: A retrospective analysis of 294 cases from Turkey [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2018; 24(1): 31-38 | DOI: 10.5505/tjtes.2017.03607  

Characteristics of pediatric and adult cases with open globe injury and factors affecting visual outcomes: A retrospective analysis of 294 cases from Turkey

Işıl Kutlutürk Karagöz1, Esin Söğütlü Sarı2, Anıl Kubaloğlu3, Ahmet Elbay4, Ümit Çallı1, David P Pinero5, Yusuf Özertürk6, Titap Yazıcıoğlu6
1Department of Ophthalmology, Ümraniye Training and Research Hospital, İstanbul-Turkey
2Department of Ophthalmology, Balıkesir University Faculty of Medicine, Balıkesir-Turkey
3Department of Ophthalmology, Etiler Dünya Eye Hospital, İstanbul-Turkey
4Department of Ophthalmology, Bezmialem Vakıf University Faculty of Medicine, İstanbul-Turkey
5Department of Optics, Pharmacology and Anatomy, University of Alicante, Alicante-Spain
6Department of Ophthalmology, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Training and Research Hospital, İstanbul-Turkey

BACKGROUND: This study aimed to evaluate 1-year follow-up results of cases that were diagnosed with open globe injury (OGI), to compare trauma-related characteristics between pediatric and adult cases, and to determine risk factors for a poor final visual acuity.
METHODS: This study enrolled 294 cases that met the OGI definition and were followed up for at least 1 year. Demographic and clinical features regarding ocular trauma were recorded. The cases were divided into two groups according to age: pediatric (≤16 years) and adult (>16 years) groups.
RESULTS: Children were exposed to accidents that led to OGI mostly at home, whereas adults were exposed to such accidents mostly in the office. Penetrating injuries were more common in children than in adults, and injuries most commonly occurred owing to spiky objects. Zone I injuries were most frequent in both children and adults. The frequency of high-grade injuries increased with age. Foreign body injuries and multiple surgeries were more common in adults than in children. There was no difference between the two age groups based on ocular trauma score (OTS) and visual acuity. OTS predicted the need for multiple surgeries. In the adult group, age, multiple surgeries, and initial visual acuity were significant risk factors for the final visual acuity that was achieved.
CONCLUSION: OGI causes and risk factors for poor final visual outcomes differ in adults and children. The knowledge of these differences is crucial for taking adequate preventive measures and decreasing morbidity.

Keywords: Eye injuries, penetrating eye injuries; trauma.


Açık göz yaralanmalarının çocuk ve erişkin yaş gruplarındaki karakteristikleri ve görsel prognozu etkileyen risk faktörleri: Türkiye’den 294 olgunun geriye dönük analizi

Işıl Kutlutürk Karagöz1, Esin Söğütlü Sarı2, Anıl Kubaloğlu3, Ahmet Elbay4, Ümit Çallı1, David P Pinero5, Yusuf Özertürk6, Titap Yazıcıoğlu6
1Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göz Hastalıkları Kliniği, İstanbul
2Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, Balıkesir
3Etiler Dünya Göz Hatanesi, Göz Hastalıkları Kliniği, İstanbul
4Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul
5Alicante Üniversitesi, Optik, Farmakoloji ve Anatomi Anabilim Dalı, Alicante, İspanya
6Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göz Hastalıkları Kliniği, İstanbul

AMAÇ: Açık göz yaralanması (AGY) olgularının karakteristiklerini ve kötü görsel prognoz için risk faktörlerini çocuk ve erişkin yaş gruplarında incelemek.
GEREÇ VE YÖNTEM: En az bir yılık takibi olan 294 AGY olgusu çalışmaya alındı. Göz travması ile ilgili demografik ve klinik özellikler kaydedildi. Olgular yaşlarına göre çocuk (≤16 yıl) ve erişkin (>16 yıl) olmak üzere iki gruba ayrıldı.
BULGULAR: Açık göz yaralanmasına neden olan kazalara çocukların çoğunlukla ev ortamında maruz kaldığı görülürken erişkinlerin iş ortamlarında maruz kaldığı görüldü. Penetran göz yaralanmalarının çocuklarda daha sık olduğu ve sıklıkla sivri uçlu cisimlerle oluştuğu saptandı. Her iki grupta da Zon 1 yaralanmaların daha sık olduğu görüldü. Yüksek evre yaralanmaların sıklığının yaş ile birlikte arttığı saptandı. Yabancı cisim yaralanmaları ve birden fazla ameliyat gerekliliği erişkin grupta daha fazlaydı. Yaş grupları arasında oküler travma skoru (OTS) ve görme keskinliği açısından fark yoktu. OTS, birden fazla ameliyat ihtiyacı ile ilişkili bulundu. Erişkin yaş grubunda, yaş, birden fazla ameliyat olmak ve başlangıç görme keskinliği sonuç görme keskinliği için önemli risk faktörleri olarak bulundu.
TARTIŞMA: Hem AGY nedenleri hem de kötü görsel prognoz için risk faktörleri, erişkin ve çocuk yaş gruplarında farklılıklar göstermektedir. Bu farklılıkların bilinmesi önleyici tedbirlerin alınmasında ve morbiditenin azaltılması konusunda önemli olabilir.

Anahtar Kelimeler: Göz yaralanmaları, penetran göz yaralanmaları; travma.


Işıl Kutlutürk Karagöz, Esin Söğütlü Sarı, Anıl Kubaloğlu, Ahmet Elbay, Ümit Çallı, David P Pinero, Yusuf Özertürk, Titap Yazıcıoğlu. Characteristics of pediatric and adult cases with open globe injury and factors affecting visual outcomes: A retrospective analysis of 294 cases from Turkey. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2018; 24(1): 31-38

Corresponding Author: Işıl Kutlutürk Karagöz, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale