Spontaneus direct inguinal hernia rupture and intestinal mesenteric separation: A case report [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. Ahead of Print: UTD-02435 | DOI: 10.14744/tjtes.2020.02435  

Spontaneus direct inguinal hernia rupture and intestinal mesenteric separation: A case report

ÖZKAN GÖRGÜLÜ1, mehmet nuri koşar2
1Department of Anesthesiology and Reanimation, Antalya Training and Research Hospital
2Department of General Surgery, Antalya Training and Research Hospital

Introduction
Spontaneous evisceration is a rare complication that becomes life-threatening in direct inguinal hernia.
Presentation of the case
A female at the age of 44 weighing 50 kgs looks cachectic and has been suffering from swelling on the left groin for the last several years. Evisceration of small intestine as separated from the mesenterium transpired in the subsequent stage of a spontaneous rupture in the left inguinal region after severe coughing. The region ruptured was sealed after small intestine resection carried out through the incision perforated; mesh herniorrhaphy was implemented at the end of the 3rd month.
Conclusion
It must be kept in mind that the spontaneous rupture may transpire depending on malnutrition and cachexia not only after the complications by hernia such as incarceration, strangulation but also after factors increasing intra-abdominal pressure.
Elective surgical treatment must be implemented in hernia regardless of its kind. It must be kept in mind that complications likely to transpire in cases where intervention is conducted too late may threaten the patient's life.

Keywords: Spontaneous rupture direct inguinal hernia, Mesenteric separation, Cachexia, Malnutrition


Spontan rüptüre direktinguinal herni ve intestinal mezenter ayrışması: Olgu sunumu

ÖZKAN GÖRGÜLÜ1, mehmet nuri koşar2
1SBÜ Antalya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Anestezi ve Reanimasyon Kliniği
2SBÜ Antalya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği

Olgu Sunumu
Son birkaç yıldır sol kasık bölgesinde şişlik olduğunu beyan eden 44 yaşında 50 kg ağırlığında kaşektik görünümlü kadın hasta aynı gün arka arkaya şiddetli öksürük sonrası sol kasığındaki direct inguinal heni alanında eviserasyon ve mezenter ayrışması olan ince barsak evisserasyonu ile acil servise başvurdu.Hastaya evissere olan cilt insizyonundan segmenter ince barsak rezeksiyonu ve anastomoz yapıldı.3 ay sonra fıtık alanı mesh takviye ile onarıldı.
Sonuç
Inguinal hernilerde sadece inkarserasyon ve strangülasyon nedeni ile değil kaşeksi ve malnütrisyon durumlarında ani karın içi basınç artışlarında spontan rüptür ve evisserasyon olabileceği akılda tutulmalıdır.
Her tür fıtık türünde elektif cerrahi ile tedavi sağlanmalıdır.Aksi halde geciktirilen herni hastalarında gelişebilecek olan komplikasyonların hayatı tehdit edebileceği unutulmamalıdır.

Anahtar Kelimeler: Spontan rüptüre direct inguinal herni, Mezenterik ayrışma, Kaşeksi, Malnütrisyon
Corresponding Author: mehmet nuri koşar, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale