Primary small intestinal non-Hodgkin lymphoma diagnosed after emergency surgery [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2017; 23(2): 128-133 | DOI: 10.5505/tjtes.2016.02359  

Primary small intestinal non-Hodgkin lymphoma diagnosed after emergency surgery

Tevfik Avcı1, Hakan Yabanoğlu2, İlker Murat Arer2, Nazım Emrah Koçer3, Kenan Çalışkan2, Pelin Böcek4, Yahya Ekici1
1Baskent University School Of Medicine, Department Of General Surgery, Ankara
2Baskent University School Of Medicine, Adana Teaching And Research Center, Department Of General Surgery, Adana
3Baskent University School Of Medicine, Adana Teaching And Research Center, Department Of Pathology, Adana
4Baskent University School Of Medicine, Department Of Pathology, Ankara

BACKGROUND: The aim of this study was to investigate clinical manifestation, diagnosis, treatment, and prognosis of patients with primary gastrointestinal non-Hodgkin lymphoma (PGI NHL), whose initial presentation was bowel obstruction or perforation.
METHODS: Data of patients who underwent surgical intervention due to radiological evidence of perforation or intestinal obstruction and were subsequently diagnosed with intestinal lymphoma at Baskent University hospitals between January 2007 and November 2014 were examined retrospectively. Medical records, clinical history, symptoms, pathological reports, and treatment modalities were analyzed.
RESULTS: Study population comprised 17 patients (8 male, 9 female) with PGI NHL and mean age of 52±20.2 years. Symptoms reported by the patients were abdominal pain, nausea, vomiting, weight loss, and loss of appetite. All 17 patients underwent surgical treatment; 12 also received postoperative chemotherapy. Most common pathological subtype was diffuse large B-cell lymphoma (70.5%). Mean follow-up time was 26 months (range: 1–69 months) and 5-year survival rate was 64.3%.
CONCLUSION: Initial presentation of PGI NHL may be obstruction with or without perforation; clinicians and surgeons should keep this in mind while assessing patient with bowel obstruction, and particularly patient in fifth decade of life.

Keywords: Emergency treatment, general surgery, ileus, intestinal perforation, lymphoma; small intestine.


Acil cerrahi sonrası tanı alan primer ince bağırsak non-Hodgkin lenfomaları

Tevfik Avcı1, Hakan Yabanoğlu2, İlker Murat Arer2, Nazım Emrah Koçer3, Kenan Çalışkan2, Pelin Böcek4, Yahya Ekici1
1Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, Ankara
2Başkent Üniversitesi Adana Uygulama Ve Araştırma Merkezi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, Adana
3Başkent Üniversitesi Adana Uygulama Ve Araştırma Merkezi, Patoloji Ana Bilim Dalı, Adana
4Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Ana Bilim Dalı, Ankara

AMAÇ: Bizim bu çalışmamızda amacımız, hastaneye obstrüksiyon veya perforasyon bulgularıyla başvuran ve ameliyat sonrası primer intestinal non-Hodgkin lenfoma tanısı alan hastaların klinik bulgularını, tanı, tedavi ve prognozlarını incelemektir.
GEREÇ VE YÖNTEM: Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı’nda, Ocak 2007–Kasım 2014 yılları arasında, radyolojik olarak obstrüksiyon veya perforasyon varlığı kanıtlanmış ve ameliyata alındıktan sonra non-Hodgkin lenfoma tanısı alan hastaların özgeçmişleri, başvuru anındaki semptomları, patoloji raporları ve cerrahi tedavi sonrası takipleri geriye dönük olarak incelendi.
BULGULAR: Çalışmamıza dahil edilen primer intestinal non-Hodgkin lenfoma tanısı alan 17 hastanın ortalama yaşı 52±20.2, erkek: kadın oranı 8.9 idi. Hastaların başvuru anındaki semptomları; karın ağrısı, bulantı-kusma, kilo kaybı ve iştahsızlıktı. Tüm hastalar cerrahi olarak tedavi edildi ve 12 hastaya ameliyat sonrası dönemde kemoterapi uygulandı. En sık rastlanan patolojik alt tip diffüz B-hücreli lenfoma idi (%70.5). Hastaların takip süresi 26 (dağılım, 1–69) ay, sağkalım oranı %64.3 idi.
TARTIŞMA: Primer intestinal non-Hodgkin lenfoma hastalığının ilk prezentasyonu, hastalarda gelişen intestinal obstrüksiyon ve/veya perforasyon olabileceği için, özellikle 50. dekatta bağırsak obstrüksiyonu ile gelen hasta değerlendirilirken non-Hodgkin lenfoma akılda bulundurulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Acil cerrahi, genel cerrahi, ileus, ince bağırsak; intestinal perforasyon; lenfoma.


Tevfik Avcı, Hakan Yabanoğlu, İlker Murat Arer, Nazım Emrah Koçer, Kenan Çalışkan, Pelin Böcek, Yahya Ekici. Primary small intestinal non-Hodgkin lymphoma diagnosed after emergency surgery. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2017; 23(2): 128-133

Corresponding Author: Tevfik Avcı, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale