The effect of nitroglycerin in the zone of stasis in a rat burn model [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. Ahead of Print: UTD-00005 | DOI: 10.14744/tjtes.2019.00005  

The effect of nitroglycerin in the zone of stasis in a rat burn model

Metin Gündüz1, tamer sekmenli1, Ceyhan Uğurluoğlu2, Ilhan Ciftci1
1Selcuk University Medical Faculty Department of Pediatric Surgery
2Selcuk University Medical Faculty Department of Pathology

Background
Studies evaluating the recovery of the zone of stasis is an important issue in burn research. We aimed to evaluate and compare the efficiency of an anti-ischemic and vasodilatory agent, a topical agent containing 2% nitroglycerin with 1% silver sulfadiazine, and bacitracin-neomycin sulfate in the zone of stasis histomorphologically and immunohistochemically.
Methods
We performed an experimental study using 30 Wistar-Albino rats each weighing 250-300 grams. They were divided randomly into five groups (six rats in each group). The “comb model,” which was deemed to be the most appropriate experimental model to produce an injury with predictable zones and was first described by Regas and Erhlich, was used. The following were applied to the zone of stasis after creating a burn model in 0, 24, and 48 hours: topical 2% nitroglycerin, 1% silver sulfadiazine, bacitracin-neomycin sulfate, and Vaseline-lanolin (sham). After 72 hours, biopsies were performed from the zone of stasis and evaluated by histomorphological and immunuhistochemical CD 34 (expressed in human endothelial and hematopoietic cells) and D 2-40 (expressed in the endothelium of lymphatic capillaries) methods. The results were evaluated with the chi-square test.
Results
Compared with the other groups, a statistically significant difference was found in edema, inflammation, and vascular proliferation in the nitroglycerin group. In addition, significantly more intense staining for CD 34 was found in the nitroglycerin group compared with the other groups. Immunohistochemical staining for D 2-40 was found also statistically significant in the nitroglycerin group (p<0.05).
Conclusions
A topical containing 2% nitroglycerin increases vascular proliferation in the zone of stasis, affects the recovery, and may be used as a new agent in burn injury treatment.

Keywords: burn injury, zone of stasis, nitroglycerin


Ratlarda deneysel yanık modelinde oluşan staz zonunda nitrogliserinin etkisi

Metin Gündüz1, tamer sekmenli1, Ceyhan Uğurluoğlu2, Ilhan Ciftci1
1Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı
2Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı

Amaç:
Yanıkta direkt termal etkiyle doku ölümü dışında dermal vasküler oklüzyon ve akut tromboz görülür. Jackson tarafından termal yanığın başlangıcında ortaya çıkan koagülasyon, staz ve hiperemi zonlarında oluşan yanık modeli tariflenmiştir. Bu çalışmada antiiskemik ve vazodilatör etkinliği olan % 2 nitrogliserin staz bölgesine uygulanarak rutin tedavide kullanılan gümüş sulfadiazin %1 krem ve basitrasin-neomisin pomad ile karşılaştırılarak yanık tedavisinde etkinliği ve kullanılabilirliğinin histomorfolojik ve immünhistokimyasal olarak değerlendirilmesi amaçlandı.

Yöntem:
Çalışmamızda 5 gruptan oluşan 30 adet rat kullanıldı. Grup 1; kontrol, 2; sham, 3; basitrasin-neomisin sülfat, 4; %2 nitrogliserin ve 5; gümüş sülfadiazin %1 olarak oluşturuldu. ‘Comb’ yöntemiyle yanık oluşturulup 0, 24, ve 48.saatlerde bu bölgelere lokal olarak vazelin-lanolin, basitrasin-neomisin sülfat, %2 nitrogliserin ve gümüş sülfadiazin %1 uygulanıp 72.saate patolojik değerlendirme için biyopsi alındı. Alınan materyaller uygun şekilde saklanıp histomorfolojik ve CD 34 ve D 2-40 immün boyaları ile boyanarak vasküler ve lenfatik yapılar immünohistokimyasal olarak değerlendirildi..

Bulgular:
Histopatolojik incelemelerde %2 nitrogliserin uygulanan grupta diğer gruplarla karşılaştırıldığında ödem, inflamasyon ve vasküler proliferasyonda istatistiksel olarak anlamlı artış saptandı.

Sonuç:
İskemik olan staz zonunda topikal %2 nitrogliserinin vasküler proliferasyonu artırdığı gözlenmiş olup yanık tedavisinde etkinliğinin olabileceği gösterilmiştir.

Anahtar Kelimeler: yanık, staz zonu, nitrogliserin
Corresponding Author: Metin Gündüz, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale