THE EFFECTS OF L-ARGININE ON POSTOPERATIVE PERITONEAL ADHESION FORMATION BY ITS EFFECTS ON NEUTROPHILS [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2000; 6(3): 155-159

THE EFFECTS OF L-ARGININE ON POSTOPERATIVE PERITONEAL ADHESION FORMATION BY ITS EFFECTS ON NEUTROPHILS

Nuh Zafer Cantürk1, Birol Vural1, Zeynep Cantürk1, Nilüfer Esen1, Seyhun Solakoğlu1, İzzet Yücesoy1
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fak. Genel Cerrahi Ad

Postoperative intraperitoneal adhesions are major postsurgical complications that cause infertility, pain, and intestinal obstruction. The aim of this study was to investigate the effects of L-arginine and neutrophils on the formation of postoperative intraperitoneal adhesion. Sixteen rats, equally divided into two groups; group I (n=8) received daily single dose saline for five days, group II (n=8) received daily single dose L-arginine for five days, and underwent surgical injury to the uterine horn and the cecum. The adhesion scores were determined at the end of the second week after adhesion induction. Adhesive tissue also histologically and biochemically evaluated. Neutrophil counts and neutrophil adhesivity index were determined in the first day of adhesion induction. Adhesion formation in the control group was significantly less than that of L-arginine group (p< 0.01). Hydroxyproline and collagen levels of adhesive tissue were significantly increased in the L-arginine group when compared with control group (p < 0.05 and p < 0.001). We concluded that L-arginine was not beneficial in reducing postoperative adhesions in this animal model.

Keywords: L-ARGININE, NITRIC OXIDE, NEUTROPHILS, PERITONEAL ADHESION


L-ARGİNİN'İN NÖTROFİLLER ÜZERİNDEN POSTOPERATİF ADEZYON OLUŞUMUNA ETKİLERİ

Nuh Zafer Cantürk1, Birol Vural1, Zeynep Cantürk1, Nilüfer Esen1, Seyhun Solakoğlu1, İzzet Yücesoy1
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fak. Genel Cerrahi Ad

Cerrahi sonrası oluşan intraperitoneal adezyonlar, infertilite, ağrı ve barsak obstrüksüyonuna neden olan önemli komplikasyonlardır. Bu çalışma L-arginin ve nötrofillerin postoperatif intraperitoneal adezyon oluşumundaki etkilerini araştırmak amacıyla yapılmıştır. 16 sıçan iki eşit gruba ayrıldı; grup I (n=8) 5gün süreyle günlük tek doz % 0.9'luk izotonik sodyum klorür (salin), grup II (n=8) 5 gün süreyle günde tek doz L-arginin aldı ve uterin boynuz ve çekuma cerrahi hasar yapıldı. Adezyon indüklenmesinden sonraki 2 haftanın sonunda adezyon skoru belirlendi. Adezyon dokusu histolojik ve biyokimyasal olarak incelendi. Adezyon oluşumunun ilk günü nötrofil sayısı ve nötrofil adezivite indeksi tesbit edildi. Kontrol grubundaki adezyon gelişimi, L-arginin grubuna göre belirgin olarak daha az idi (p < 0.01). Kontrol grubu ile kıyaslandığında, L-arginin grubunda adezif doku hidroksiprolin ve kollajen seviyeleri belirgin olarak artmıştı (p < 0.05 ve p < 0.001). Sonuç olarak, bu hayvan modelinde, L-arginin postoperatif adezyonları azaltmada yararlı bulunmamıştır.

Anahtar Kelimeler: L-ARGİNİN, NİTRİK OKSİT, NÖTROFİL, PERİTONEAL ADEZYON


Nuh Zafer Cantürk, Birol Vural, Zeynep Cantürk, Nilüfer Esen, Seyhun Solakoğlu, İzzet Yücesoy. THE EFFECTS OF L-ARGININE ON POSTOPERATIVE PERITONEAL ADHESION FORMATION BY ITS EFFECTS ON NEUTROPHILS. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2000; 6(3): 155-159


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale