MANDIBULAR FRACTURES: ANALYSIS OF 112 CASES [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1996; 2(2): 185-188

MANDIBULAR FRACTURES: ANALYSIS OF 112 CASES

Serhat Tuncer1, Berkan Mersa1, Atilla Arıncı1, Recep Güloğlu1
İ.Ü.T.F. Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Ad

Mandibular bone is one of the most traumatised and fractured face bone. Correct treatment of mandibular fractures of that is functionally, can play an important role in reducing the sequelas. Between 1990-1995 years, 112 patients applied to our clinic because of face trauma. Their mandibular fractures, according to age, sex, etiology, fracture area and concomitant other facial bone fractures were statistically documented. Treatment methods and complications were evaluated in this paper.

Keywords: MANDIBULAR FRACTURES, RIGID FIXATION, OSTEOSYNTESIS TECHNICS


MANDİBULA KIRIKLARI: 112 VAKANIN ANALİZİ

Serhat Tuncer1, Berkan Mersa1, Atilla Arıncı1, Recep Güloğlu1
İ.Ü.T.F. Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Ad

Mandibula, yüz kemikleri içerisinde en fazla travmaya uğrayan ve kırılan kemiklerdendir. Yüzde fonksiyonel ve görünüm olarak önemli rol oynayan mandibula kırıklarında doğru tedavi, kalacak sekelleri önleme açısından önemlidir. 1990-1995 tarihleri arasında yüz travması nedeniyle kliniğimize başvuran 112 hastada mandibula kırıklarının yaş, cinsiyet, etyoloji, kırık lokalizasyonu ve eşlik eden diğer yüz kemiği kırıklarına göre istatistiksel dökümü yapıldı. Bu yazıda tedavi metodları, karşılaşılan komplikasyonlar değerlendirildi.

Anahtar Kelimeler: MANDİBULA KIRIKLARI, RİJİT FİKSASYON, OSTEOSENTEZ TEKNİKLERİ


Serhat Tuncer, Berkan Mersa, Atilla Arıncı, Recep Güloğlu. MANDIBULAR FRACTURES: ANALYSIS OF 112 CASES. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1996; 2(2): 185-188


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale