CHILAIDITI'S SYNDROME ASSOCIATED WITH SIGMOID COLON CARCINOMA [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2000; 6(3): 226-227

CHILAIDITI'S SYNDROME ASSOCIATED WITH SIGMOID COLON CARCINOMA

Selman Sökmen1, Cem Terzi1, Mehmet Füzün1, Alper Çevik1
Depts. of Surgery and Emergency Medicine Dokuz Eylül University, School of Medicine

Chilaiditi Sendromu kolonun sağ subfrenik mesafeye semptomatik interpozisyonudur ve nadir görülmektedir (%0.02-0.22). Çoğu zaman cerrahi bir öneminin olmadığı düşünülmektedir. Ancak, "yanıltıcı psödopnömoperitonyum" tablosu oluşturarak yanlış tanı konmasına ve gereksiz cerrahi girişimlere neden olabilir. Acil cerrahi girişim gerektiren Chilaiditi sendromu oluşturmuş sigmoid kolon karsinomlu nadir bir olgu tartışılmıştır.SİGMOİD KOLON KARSİNOMUNA EŞLİK EDEN CHİLAİDİTİ SENDROMU

Selman Sökmen1, Cem Terzi1, Mehmet Füzün1, Alper Çevik1
Depts. Of Surgery And Emergency Medicine Dokuz Eylül University, School Of MedicineSelman Sökmen, Cem Terzi, Mehmet Füzün, Alper Çevik. CHILAIDITI'S SYNDROME ASSOCIATED WITH SIGMOID COLON CARCINOMA. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2000; 6(3): 226-227


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale