TRAUMATIC THORACOBILIARY FISTULAS: DIAGNOSIS AND TREATMENT [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2000; 6(1): 61-65

TRAUMATIC THORACOBILIARY FISTULAS: DIAGNOSIS AND TREATMENT

Hakan Posacıoğlu1, Serdar Şen1, Mustafa Çıkırıkçıoğlu1, İbrahim Tavlan1, Hüseyin Soydemir1, Altuğ Koşar1, Ercan Bülbül1, Abdullah Akın1
Diyarbakır Asker Hastanesi, Kalp-Damar Cerrahisi, Göğüs Cerrahisi ve Genel Cerrahi Kliniği

Thoracobiliary fistulas are commonly reported complications of subphrenic or liver abscesses and biliary tract obstruction. However, they are a rare and unusual complication of hepatic trauma due to traumatic thoracoabdominal wounds. Errors in diagnosis and management of the initial injury involving the diaphragm and liver may increase morbidity and mortality. Due to rarity, the experience of any one surgeon is minimal, and there is a paucity of information available in the literature regarding their treatment. In this report three patients with post-traumatic thoraco-biliary fistula are presented and thirty-five cases previously described in the English literature are reviewed.

Keywords: THORACIC TRAUMA, PENETRATING THORACIC INJURIES, THORACOBILIARY FISTULA


ATEŞLİ SİLAH YARALANMASINA BAĞLI OLUŞAN TORAKOBİLİYER FİSTÜLLERİN TANI VE TEDAVİSİ

Hakan Posacıoğlu1, Serdar Şen1, Mustafa Çıkırıkçıoğlu1, İbrahim Tavlan1, Hüseyin Soydemir1, Altuğ Koşar1, Ercan Bülbül1, Abdullah Akın1
Diyarbakır Asker Hastanesi, Kalp-Damar Cerrahisi, Göğüs Cerrahisi ve Genel Cerrahi Kliniği

Karaciğer absesi, subfrenik abseler yada safra yolu obstrüksiyonları torakobiliyerfistül oluşumunun başlıca nedenleridir. Torakoabdominal yaralanma sonucu oluşan hepatik travmaya bağlı torakobiliyer fistül oluşumu ise oldukça nadirdir. Bu tür travmalarda meydana gelen hepatik ve diyafragma yaralanmalarının tanısı ve tedavisindeki gecikmeler morbidite ve mortalitenin artmasına neden olmaktadır. Aynı zamanda travmatik torakobiliyer fistüllerin nadir görülmesinden dolayı bu konuda yeterli tecrübeye sahip cerrah sayısı da oldukça azdır. Makalemizde torakoabdominal yaralanma nedeniyle yapılan takip ve tedavilerinde torako-biliyer fistül saptanan 3 hasta İngilizce literatürde şimdiye kadar yayınlanan 35 olgu eşliğinde incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: TORAKS TRAVMASI, ATEŞLİ SİLAH YARALANMASI, TORAKOBİLİYER FİSTÜL


Hakan Posacıoğlu, Serdar Şen, Mustafa Çıkırıkçıoğlu, İbrahim Tavlan, Hüseyin Soydemir, Altuğ Koşar, Ercan Bülbül, Abdullah Akın. TRAUMATIC THORACOBILIARY FISTULAS: DIAGNOSIS AND TREATMENT. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2000; 6(1): 61-65


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale